دکتر ستاره روحانی

دکتر ستاره روحانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

تشخیص و درمان

تشخیص و درمان

 بیماری های فیزیکی

تشخیص و درمان

تشخیص و درمان

 بیماری های اسکلتی و عضلانی

دکتر ستاره روحانی

دکتر ستاره روحانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

تشخیص و درمان

تشخیص و درمان

 بیماری های فیزیکی

تشخیص و درمان

تشخیص و درمان

 بیماری های اسکلتی و عضلانی

برخی از خدمات

علایم-دیسک-کمر-و-راه-های-فرار-از-آن-را-بشناسید-1
33333

درمان بیماری های اسکلتی – عضلانی

accupuncture
unnamed

توانبخشی بیماریهای عصبی عضلانی